پنج شنبه ١٨ آذر ١٤٠٠
تمامی حقوق برای بیمارستان امام خمینی دهدشت محفوظ می باشد.