سه شنبه ٠١ تير ١٤٠٠
تمامی حقوق برای بیمارستان شهید رجایی گچساران محفوظ می باشد.