دوشنبه ١٥ خرداد ١٤٠٢

 

دربیمارستان شهید رجایی گچساران دو داروخانه فعال هستند

داروخانه قسمت سرپایی:در کنار opd واتفاقات فعال است و24ساعته آماده ارائه خدمات است.

مسئول داروخانه :دکترویسیان

انبار دارویی وداروخانه قسمت بستری درکناربخش های بیمارستان بصورت 24ساعته آماده ارائه خدمات به بیماران بستری می باشد.

مسئول داروخانه :دکتر میرزایی

 

امتیازدهی
تمامی حقوق برای بیمارستان شهید رجایی گچساران محفوظ می باشد.