دوشنبه ١٥ خرداد ١٤٠٢


منشور اخلاقی پرسنل بیمارستان
شهید رجایی گچساران

ما کلیه پرسنل بیمارستان شهید رجایی گچساران با استعانت از درگاه خداوند یکتا و به پیروی از نظام مقدس جمهوری اسلامی و با عنایت به منویات مقام عظمای ولایت با هدف خدمت رسانی به بیماران در بیمارستان شهید رجایی گچساران منشور اخلاقی خود را به شرح ذیر اغلام می نماییم.

 

 •   با حضور به موقع و اثر بخش در محل کار به ارباب رجوع احترام می گذاریم و با حفظ ادب ، خوش رویی ، متانت و آراستگی وضع ظاهری همراه با رعایت شئون و اخلاق اسلامی و با آرامش کامل پذیرای ارباب رجوع و همکاران می باشیم.
 •    با ارائه ی اطلاعات مستند و شفاف به اربای رجوع مراجعات اداری را به حداقل رسانده و در جهت تسریع خدمات کارآمد به ارباب رجوع کوشا هستیم.

 

 •      با رعایت انصاف ، رازداری و توجه به قوانین و مقررات به امور همه مراجعین به دور از تبعیض رسیدگی می نمائیم.

 

 •      با محور قراردادن (( ارتقاء مسمتر کیفیت )) و انجام امور به صورت مشارکتی و گروهی نیازهای در حال تغییر بیماران را شناسایی نموده و برای تحقق رضایت ارباب رجوع و اهداف سازمان در راه رسیدنبه دورنمای بهتر کوشا هستیم.

 

 •  خلاقیت ، نوآوری و انگیزه های مثبت کاری را در خود و همکارانمان تقویت نمائیم.

 

 •    زمان حضور بر بالین بیماران از لباس فرم مخصوص و اتیکت استفاده نموده و خود را به آنها معرفی می نمائیم.

 

 •     نیازهای مورد لزوم بیماران و همکاران را پیش بینی می نمائیم و تفاوت های فرهنگی را در نظر می گیریم و بر اساس آن خدمات را به آنها ارائه مینماییم.

 

 •      بی درنگ به تلفنها پاسخ میدهیم و زمان برقراری ارتباط تلفنی خودمان را معرفی می نماییم و سپس تقاضای خود را عنوان می کنیم.

 

 •      همواره به برقراری نظافت و بهداشت محیط مناسب ، توجه می نمائیم.

 

 • در حفظ و سلامتی خود کوشا هستیم و نکات ایمنی و کنترل عفونت را رعایت می نماییم.

 

 • در محیط کاری در حفظ اموال و وسایل کوشا هستیم و هرگز اسراف نمی کنیم و دیگران را نیز به رعایت صرفه جویی تشویق می نماییم.
 •   به چگونگی رسیدگی به موارد اورژانس و فوری واقف هستیم.

 

 •  مسائل شخصی خود را در محیط کاری فراموش می کنیم.

 

 •  در صورتیکه همکارانمان مشکلی در کار و اخلاق داشته باشند به آنها با صراحت و احترام تذکر می دهیم و مشکلات را حل می نماییم.

 

امتیازدهی
تمامی حقوق برای بیمارستان شهید رجایی گچساران محفوظ می باشد.