دوشنبه ١٥ خرداد ١٤٠٢
تمامی حقوق برای بیمارستان شهید رجایی گچساران محفوظ می باشد.