دوشنبه ١٥ خرداد ١٤٠٢

موسسات وبیمه های طرف قرارداد

قابل توجه مراجعین محترم:موسسات وبیمه های طرف قراردادوتعرفه
بر اساس موارد ذکر شده ممکن است وجوه نقدی از مراجعه کنندگان اخذ شود:
1- سقف تعهد بیمه اعلام شده در برگ معرفی نامه سازمان طرف قرارداد صد درصد نباشد
2- درصد فرانشیز در معرفی نامه سازمان طرف قرارداد قید شده باشد
3- موارد خارج از تعهد و توافق شده با سازمان های طرف قرارداد وجود داشته باشد
4پذيرش بيمه هاي فوق منوط به پذيرفتن پزشك در مطب مي باشد

 

1 تامین اجتماعی   13

بانک تجارت

 

 

2

بانک سپه

 

14

خدمات درمانی نیرو های مسلح

3

بانک ملت

 

15

 بیمه آسیا

4

اداره زندان 

 

16

خدمات درمانی بیمه سلامت همگانی

5

بانک صادرات

 

17

بیمه نوین

6

بانک توسعه صادرات

 

18

بیمه دی

7

شرکت نفت بازنشستگان

 

19

شرکت آتیه سازان حافظ

8

بیمه دانا

 

20

شرکت بیمه البرز

9

بیمه البرز

 

21

شرکت نفت

10

بیمه البرز ( بانک ملی )

 

22 بنیادشهیدوجانبازان

11

بیمه ایران

 

23

خدمات درمانی

12

بیمه ملت

 

24

کمیته امداد

25-بیمه کارکنان وبازنشستگان آموزش وپرورش

 

امتیازدهی
تمامی حقوق برای بیمارستان شهید رجایی گچساران محفوظ می باشد.