پنج شنبه ١٨ آذر ١٤٠٠

امتیازدهی
تمامی حقوق برای بیمارستان شهید رجایی گچساران محفوظ می باشد.