دوشنبه ١٥ خرداد ١٤٠٢

مسئول حراست :وهاب زمانی

 

حراست

حراست جايگاهي است كه به منظور حفاظت از اصول و ارزش هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي و ايجاد نظم و انسجام نقش مهمي داشته و وظيفه مراقبت و حفاظت از امكانات مادي ، معنوي و منابع انساني را بر عهده دارد . فعاليت اين واحد در نهايت موجب تامين امنيت در دو مقوله سخت افزاري ( اماكن - تاسيسات - مراكز درماني و امكانات مادي ) و نرم افزاري ( اطلاعات و اخبار محيط كار - حفاظت از نيروي انساني و حفاظت از اخبار و اطلاعات دستگاه ) مي شود.

شرح وظایف حراست بیمارستان

 

بطور کلی فعالیت واحد حراست بیمارستان در چهار حوزه ذیل تعریف می شود

1-معاونت حفاظت پرسنلی

2-معاونت حفاظت فیزیکی

3- معاونت حفاظت اسناد

4- معاونت حفاظت

1 شرح وظایف حفاظت پرسنلی

الف (1) جلوگیری از نفوذ و  توطه عوامل بیگانه داخلی و خارجی 

ب(2) ارائه خدمات اموزشی و توجه پرسنل در راستای حفاظت پرسنلی

(3) عدم نظر در زمینه نقل و انتقالات و تغییر محل جغرافیای خدمت کارکنان دستگاه

(4) شناسایی عوامل ایجاد نارضایی مردم و کارکنان دستگاه

(5) تعیین صلاحیت پرسنل جهت تردد به اماکن دارای طبقه بندی حفاظتی

(6) تعیین صلاحیت پرسنل برای انتخاب شاغل حساس

(7) تعیین صلاحیت پرسنل جهت مسافرت خارج از کشور

(8) تعیین صلاحیت پیمانکاران

(9) صدور بخش نامه دستور العمل در حقوق رعایت موارد امنیتی

(10) شناسایی فرصت ها. تهدید ها. تخلفات. اسیب ها

(11)شناسایی کانون های بحران وعوامل نارضایتی

(12) اتخاذ تدابیرلازم درراستای پیشگیری از

الف بروز عوامل ایجاد نارضایی

ب تشکیل کانون بحران

ج تهدید های امنیتی

(13) دعوت و ارشاد افراد بر اساس وظایف محوله

(14) ایجاد بایگانی پرسنلی به منظور تشکیل و نگهداری پرونده های حفاظتی کارکنان دستگاه

شرح وظایف اسناد

1-استقرار سیستم مناسب جهت حراست و حفاظت از مدارک محرمانه و مخازن سوالات

2-حراست از اسناد و بایگانی تنظیم پرسنلی

3- جلوگیری از افشاء غیر مجاز تذاکرات و صورت جلسه ها

4- دریافت اسناد و مدارک محرمانه از سازمانهای مختلف و حراست از آنها

5- صدور کارت تردد و شناسای پرسنل

6- بازگشایی مناقصه ها و مزایده ها و نظارت کامل بر حسن اجرای آنها

حفاظت فیزیکی

1-برنامه ریزی ماهیانه سیستم نگهبانی یک بخش ها واحدهای مربوطه

2- نظارت بر کار حفاظت فیزیکی و امور اداری و کاری مربوطه

 

امتیازدهی
تمامی حقوق برای بیمارستان شهید رجایی گچساران محفوظ می باشد.