پنج شنبه ١٨ آذر ١٤٠٠
تمامی حقوق برای بیمارستان شهید رجایی گچساران محفوظ می باشد.