دوشنبه ١٥ خرداد ١٤٠٢

آدرس : استان كهگيلويه وبويراحمد - خيابان بلاديان - ميدان پرستار -بيمارستان شهيد رجايي

تلفن : 2224711-2224811 -0742

تلفكس : 2222324 - 0742

آدرس صفحه الكترونيكي : http://rajaeeg.yums.ac.ir

نقشه هوایی بیمارستان شهید رجایی

 

امتیازدهی
تمامی حقوق برای بیمارستان شهید رجایی گچساران محفوظ می باشد.