دوشنبه ١٥ خرداد ١٤٠٢

سرپرستار بخش : هوشنگ سالاری

تحصیلات :کاردان بیهوشی

سابقه : 22 سال*      بیماران نیازمند به عمل جراحی، بیماران این بخش هستند.

*      واحد اتاق عمل مشتمل بر ۴ اتاق عمل می باشد که عموماَ در اتاق عمل شماره۱ ، عمل های چشمی و اورولوژی انجام می گیرد و در اتاق عمل شماره ۳ عموماَ، عمل های جراحی مغز و اعصاب و ارتوپدی انجام می گیرد.

*      اتاق عمل شماره ۴ روبروی ریکاوری قرار گرفته است، در این راهرو انبارهای تجهیزات، اتاق سرم ها و اتاق انتظار وجود دارد. در انتهای این راهرو، ۳ اتاق عمل دیگر جنب هم قرار دارند که ۲ اتاق اسکراب یکی جنب اتاق عمل شماره ۱ و دیگری جنب اتاق عمل شماره ۳ قرار گرفته است.

*      دو انبار وسایل و تجهیزات یکی روبروی انبار سرم ها و دیگری روبروی اتاق انتظار می باشد.

*      اتاق عمل سرپایی در درب ورودی واحد اتاق عمل می باشد.

*      در سمت راست ورودی به راهروی اتاق عمل، اتاق قفسه بندی پک های اتاق عمل موجود می باشد.

*      اتاق ریکاوری، روبروی اتاق عمل شماره ۴ قرار گرفته است.

*      شست و شوی روزانه اتاق عمل، پس از پایان عمل های روزانه انجام می گیرد.

*      شست و شوی کلی اتاق عمل، پنجشنبه هر هفته انجام می گیرد.

*      اتاق سی اس آر، در سمت چپ واحد اتاق عمل می باشد که مسئول استریلیزاسیون پک های اتاق عمل و سایر بخش ها می باشد.

*      پرسنل و پزشکان در اتاق عمل، موظف به رعایت اصول استریلیزاسیون می باشند.

*      روزهای هفته جهت عمل پزشکان مختلف مشخص شده است. هر پزشک در روزهای مشخص شده مجاز به انجام عمل می باشد مگر این که موردی به صورت اورژانسی اتفاق بیفتد.

*      پرسنل موظف به رعایت اصول بهداشتی اعم از پوشیدن یونیفرم مناسب و پاکیزه، کوتاه بودن ناخن ها، عدم استفاده از زیورآلات و ... می باشند.

*      پرسنل موظف هستند موقع تحویل بیمار از سایر بخش ها، نیازمندی های عمل را برای هر بیمار چک کرده و در صورت داشتن شرایط مناسب برای عمل، بیمار را به اتاق عمل مربوطه راهنمایی کند.

پرسنل موظف هستند بیمار را با شرایط عمومی مناسب، از اتاق ریکاوری به بخش ها تحویل دهند.

 

امتیازدهی
تمامی حقوق برای بیمارستان شهید رجایی گچساران محفوظ می باشد.