دوشنبه ١٥ خرداد ١٤٠٢

Oval: بخش نروسرجریسرپرستاربخش: مریم لباف(کارشناس پرستاری با 16 سال سابقه)

تعداد تخت:4 تخت (1 تخت ایزوله و 3 تخت معمولی)

نوع بیمار:بیماران دارای مشکلات مغز و اعصاب و مشکلات نخاعی که عموما نیاز به جراحی دارند

پزشکان بخش:دکتر رنجبر ،دکتر محمدی ،دکتر حیدری فروشانی


 

 

قوانین و مقررات بخش:

 

  • مراجعین به بخش، بیماران با مشکلات مغز و اعصاب که عموماَ نیاز به جراحی دارند، می باشند.
  • بخش داراي 4 تخت ميباشد كه تخت شماره 4 ايزوله  مي باشد .
  • بخش ،‌ملاقات ممنوع مي باشد .
  • بیمار در بدو ورود به بخش توسط پرستار مربوطه به تخت خود راهنمايي مي شود .
  • پرستاران موظف به ارائه بهترين خدمات هستند و بايستي علاوه بر معرفي خود به بيماران در رابطه با بيماري ،‌نحوة درمان ، داروهاي بيمار و ... راهنمايي هاي لازم را به بيمار ارائه دهند.
  • در رابطه با آمادگي قبل از عمل توضيحات لازم توسط پرستار داده مي شود .
  • در زمان ترخيص كليه گرافي ها، برگة ‌خلاصه پرونده و نسخه و توصيه هاي بعد از ترخيص به بیمار داده می شود‌.
  • پزشك بخش،‌ روزهاي عمل، ‌آدرس مطب و روزهاي ويزيت مطب و كلينيك به بیمار ارائه مي شود .

 

تمامی حقوق برای بیمارستان شهید رجایی گچساران محفوظ می باشد.