دوشنبه ١٥ خرداد ١٤٠٢

سرپرستاربخش: اسکندر فرهادی (کارشناس پرستاری با 23 سال سابقه)

تعداد تخت:4 تخت ایزوله

نوع بیمار : بیمارانی که نیازمند مراقبت های ویژه میباشند

 


 

 

قوانین و مقررات بخش:

  • بخش داراي 4 تخت مي باشد كه تخت شماره 4 ايزوله  مي باشد .
  • بخش،‌ ملاقات ممنوع مي باشد .
  • در بدو ورود بیمار که معمولاَ توسط همراه و بیماربر و از سایر بخش ها می باشد، توسط پرستار مربوطه به تخت مشخص شده راهنمايي مي شود.
  • پرستاران موظف به ارائه بهترين خدمات هستند و بايستي علاوه بر معرفي خود به بيماران در رابطه با بيماري، ‌نحوة درمان ، داروهاي بيمار و ... راهنمايي هاي لازم را به بيمار و همراه ارائه دهند.
  • در زمان ترخيص كليه گرافي ها، برگة ‌خلاصه پرونده و نسخه و توصيه هاي بعد از ترخيص به بیمار داده می شود‌.
  • ويزيت روزانة‌ بيماران  در شيفت صبح انجام مي شود و در صورت نياز متخصصان در طي 24 ساعت جهت ويزيت ، به بخش مراجعه خواهند كرد .
  • جهت انتقال بیماران به واحدهای سی تی اسکن و رادیولوژی حضور بیمار بر الزامیست.

 

 

تمامی حقوق برای بیمارستان شهید رجایی گچساران محفوظ می باشد.