دوشنبه ١٥ خرداد ١٤٠٢

سرپرستار بخش:جهان افروز اریایی(کارشناس پرستاری با 13 سال سابقه)

تعداد تخت:5 تختسی سی یو و 4 تخت نقاهت

نوع بیمار:بیماران دارای مشکلات قلب و عروق

پزشکان بخش:دکتر مع الحق،دکتر عاشوری

 


قوانین و مقررات بخش:

 

Ø      بیماران این بخش، بیماران با مشکلات قلبی- عروقی هستند.

Ø      بخش داراي ۵ تخت سی سی یو مي باشد، که بیماران با مشکلات قلبی عروقی بستری می شوند و همچنین دارای ۴ تخت پست سی سی یو می باشد که بیماران سی سی یو دوره نقاهت خود را در آن می گذرانند.

Ø      بخش،‌ ملاقات ممنوع مي باشد .

Ø      در بدو ورود، بیمار توسط پرستار مربوطه به تخت مشخص شده راهنمايي مي شود.

Ø      پرستاران موظف به ارائه بهترين خدمات هستند و بايستي علاوه بر معرفي خود به بيماران در رابطه با بيماري، ‌نحوة درمان ، داروهاي بيمار و ... راهنمايي هاي لازم را به بيمار و همراه ارائه دهند.

Ø      در زمان ترخيص كليه گرافي ها، برگة ‌خلاصه پرونده و نسخه و توصيه هاي بعد از ترخيص به بیمار داده می شود‌.

Ø      ويزيت روزانة‌ بيماران  در شيفت صبح انجام مي شود و در صورت نياز متخصصان در طي 24 ساعت جهت ويزيت ، به بخش مراجعه خواهند كرد .

Ø      جهت انتقال بیماران به واحدهای سی تی اسکن و رادیولوژی حضور بیمار بر و پرسنل الزامیست.

Ø     آزمايشات بيمار توسط بيمار بر به آزمايشگاه ارسال و جواب آن نيز توسط مسئول بخش به مسئول شيفت گزارش می شود.

Ø     در صورت دستور پزشک مبنی بر انجام اکوکاردیوگرافی، بیمار توسط بیماربر و پرسنل به اتاق اکوکاردیوگرافی منتقل می شود.

 

 

 

تمامی حقوق برای بیمارستان شهید رجایی گچساران محفوظ می باشد.