پنج شنبه ١٨ آذر ١٤٠٠

تمامی حقوق برای بیمارستان شهید رجایی گچساران محفوظ می باشد.