دوشنبه ١٥ خرداد ١٤٠٢

Oval: بخش داخلی

رییس بخش:دکتر بهادر غضنفری (متخصص داخلی)

سرپرستار بخش: خانم ناهید جراحی(کارشناس ارشد پرستاری رشته داخلی و جراحی با 13 سال سابقه)

تعداد تخت:22 تخت در 10 اتاق

نوع بیمار:بیماران دارای مشکلات داخلی و عفونی و نرولوژی

پزشکان بخش: دکتر سهراب صیدی،دکتر بهادر غضنفری ،دکتر جهانشاهی،دکتر رسایی، دکتر ،دکتر کیانی،دکتر محمد محمدی

امکانات بخش: پالس اکسیمتری ،مانیتورینگ سیار ،سرنگ پمپ،پمپ انفوزیون،گلوکومتر،نوار قلب


 

قوانین و مقررات بخش:

v     مراجعین به بخش، بیماران با مشکلات داخلی، عفونی، نرولوژی می باشند.

v     اتاقهای شماره 405،406،407،408،409 هرکدام سه تخته می باشند و عمومی بوده و اتاقهای 401،404،410 یک تخته می باشند و اتاقهای 402 و 403 دو تخته می باشند. اتاقها شامل وسایل رفاهی اعم از تلویزیون و یخچال می باشند.

v     نمازخانه بخش در ابتدای بخش، کنار در ورودی بخش سمت راست قرار دارد.

v     جهت انتقال بیماران به واحدهای سی تی اسکن و رادیولوژی حضور بیمار بر الزامیست.

v     بیماران باید همراه داشته باشند و افراد مسن که بدحال و یا سطح هوشیاری پایین دارند برحسب صلاحدید بخش، دو همراه باید داشته باشند.

v     صبح ها به علت ویزیت پزشکان ملاقات تا آخر وقت ممنوع می باشد.

v     ورود اطفال به بخش ممنوع می باشد.

v     بیمار در بدو ورود به بخش، توسط پرستار مربوطه به اتاق و تخت خود راهنمایی می شود.

v     پرستاران موظف به ارائه بهترین خدمات هستند و بایستی علاوه بر معرفی خود به بیماران در رابطه با بیماری، نحوه درمان، داروهای بیمار و ...راهنمایی های لازم به بیمار بدهند.

v     در رابطه با هر اقدام درمانی از قبیل : قبل از عمل، کشیدن مایع از کمر و هر نمونه برداری پرستار بیمار خود را راهنمایی می کند.

در زمان ترخیص کلیه گرافی ها، برگ خلاصه پرونده و نسخه و توصیه های بعد از ترخیص به بیماران داده می شود.

 

تمامی حقوق برای بیمارستان شهید رجایی گچساران محفوظ می باشد.