دوشنبه ١٥ خرداد ١٤٠٢

 

پذیرش بستری و مقررات

راهنمای نحوه پذیرش بیماران بستری

 • ارائه دستور بستري از طرف پزشك معالج به و احد پذيرش
 • ارائه كارت ملي، شناسنامه، دفترچه بيمه و معرفي نامه بيمه تكميلي
 • مراجعه بيمار يا همراه بيمار با در دست داشتن دستور بستري و برگ تأييد مالي به واحد ترخيص جهت تأييديه مالي
 • مراجعه بيمار به بخش پس از انجام هماهنگي هاي لازم با بخش هاي مربوطه (اين امر توسط متصديان پذيرش انجام مي پذيرد)
 • صدور كارت همراه (در صورت دلخواه) با هماهنگي بخش مربوطه

مدارك لازم جهت بستري بيمار

 • ارائه دستور بستري از طرف پزشك معالج به واحد پذيرش
 • ارائه كارت ملي، شناسنامه يا دفترچه بيمه
 • در پذيرش بانوان جهت جراحي هاي زنان و زايمان حضور همسر به همراه شناسنامه
 • در پذيرش كودكان حضور قيم قانوني به همراه شناسنامه
 • ارائه معرفي نامه بيمه تكميلي ترجيحا در زمان پذيرش و يا نهايتا تا 12 ساعت پس از زمان بستري بيمار
 • در موارد اورژانس در صورت عدم ارائه كارت شناسايي معتبر به هنگام پذيرش مربوط به بيمار ،تحويل آن حداكثر تا 12ساعت پس از بستري

اطلاعات ضروري پذيرش بيمار

 • پس از تخصيص تخت و فرآيند پذيرش و تاييد مالي ، بيمار به همراه بيماربر به بخش مربوطه منتقل مي گردد.
 • ضروري مي باشد اطلاعات مندرج در برگه پذيرش و دستبند شناسايي بيمار توسط بيمار يا همراه وي به منظور تاييد صحت اطلاعات مندرج كنترل شود.
 • پذيرش بيمار به صورت شبانه روزي واقع درمحوطه بیمارستان جنب داروخانه می باشد.
 • حضور همراه بر بالين بيمار در صورت تاييد پزشك معالج ،بخش و صدور كارت همراه امكان پذير مي باشد.
 • ميزان مبالغي كه پس از پذيرش از بيمار اخذ مي گردد فقط پيش پرداخت است و ميزان كامل هزينه ها كه شامل(حق الزحمه پزشكان و هزينه بيمارستان) توسط واحد ترخيص اعلام مي گردد.
 • ورود افراد كمتر از 12 سال به بخش بستري در ساعات ملاقات ممنوع است.

 

نحوه ترخیص و مدارک لازم

مراحل ترخیص بیمار

ترخیص فرایندی است که بیمار نیاز به اقامت در یک مرکز درمانی نداشته و پس از بهبودی کامل و نسبی با نظر پزشک معالج از بیمارستان ترخیص می گردد و در پایان خلاصه ای از پرونده که شامل اقدامات درمانی بیمار بوده به هنگام خروج بیمار از مرکز درمانی به وی تحویل می گردد.

ترخیص بیمار دو نوع است: الف) ترخیص با دستور پزشک ب) ترخیص با رضایت شخصی

ترخیص با دستور پزشک

۱- صدور دستور پزشک جهت ترخیص بیمار

۲- تکمیل کلیه اوراق پرونده با مهر و امضاء پزشک معالج

۳- کنترل اوراق پرونده از نظر تعداد خدمات ارائه به بیمار و کنترل مهر و امضاء در اوراق پاراکلینیکی (اسکن، رادیولوژی، ازمایشگاه، دارو و لوازم)

۴- کنترل کامل مشخصات بیمار از روی دفترچه بیمار (اعتبار دفترچه بیمه)

۵- هماهنگی با کارشناسان بیمه جهت (رویت بموقع پرونده ها برای ترخیص بیمار)

۶- پیگیری نواقصات بیمه

۷- تحویل پرونده به واحد ترخیص جهت ترخیص بیمار از بخش بستری

۸- کنترل بررسی تمام خدمات به بیمار توسط کارکنان واحد ترخیص در صورت ناقص بودن پرونده برای رفع نقص به بخش مربوطه ارجاع گردد.

۹- اخذ مدارک بیمه و مدارک بیماران تصادفی از بیمار و یا همراهان بیمار

۱۰- صدور صورتحساب بر اساس تعرفه های مصوب

۱۱- راهنمایی بیمار جهت پرداخت به صندوق (در صورت داشتن مشکل مالی بیمار به مددکاری راهنمایی می گردد)

۱۲- صدور برگ خروج توسط صندوق

۱۳- دریافت برگ خروج توسط بخش مربوطه و تحویل خلاصه پرونده و سایر مدارک مورد نیاز و توصیه های پس از ترخیص و خروج بیمار از مرکز

 

 

امتیازدهی
تمامی حقوق برای بیمارستان شهید رجایی گچساران محفوظ می باشد.