جمعه ٠١ بهمن ١٤٠٠
تمامی حقوق برای بیمارستان شهید رجایی گچساران محفوظ می باشد.