جمعه ٠١ بهمن ١٤٠٠

مسئول این بخش سرکار خانم مونا چراغی کارشناس پرستاری میباشد

امتیازدهی
تمامی حقوق برای بیمارستان شهید رجایی گچساران محفوظ می باشد.