جمعه ٠١ بهمن ١٤٠٠

تمامی حقوق برای بیمارستان شهید رجایی گچساران محفوظ می باشد.