جمعه ٠١ بهمن ١٤٠٠

مسول واحدخدمات:محمود سهامی

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری


تمامی حقوق برای بیمارستان امام خمینی دهدشت محفوظ می باشد.