دوشنبه ١٥ خرداد ١٤٠٢

شرح وظایف کارشناس بهداشت محیط 

1-هماهنگی و اقدام در جهت تشکیل کمیته بهداشت و کنترل عفونت بیمارستان و شرکت فعال در آن پیگیری مصوبه های مربوطه

2- تهیه و تدوین مطالب آموزشی و تشکیل جلسات آموزشی مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت عمومی برای پرسنل بخش رده های مختلف

3- نظارت و مداخله در عقد قرارداد های خدماتی بیمارستان و مطالبه کارت معاینه پزشکی . کارت معاینه کارگری و گواهینامه آموزش بهداشت عمومی پرسنل مشمول قانون

4- بررسی وضعیت آب مورد مصرف بیمارستان (شبکه عمومی . شبکه خصوصی ) و تشکیل پرونده مربوط به آن

5- کنترل بهداشتی آب مصرفی از نظر کمی و کیفی و انجام آزمایشات دوره ای میکروبی و شیمیایی و کلرسنجی با استناد به دستور العمل ها . استانداردها و شرایط موجود

6- نظارت . بررسی و کنترل بهداشتی بر کلیه مراحل مختلف جمع آوری . تفکیک . انتقال . نگهداری موقت و دفع زباله های بیمارستانی و نیز جلوگیری از فروش و بازیافت زباله بیمارستانی

7- نظارت و کنترل بهداشتی بر نحوه دفع فاضلاب بیمارستان و در صورت وجود معضل . ارائه پیشنهادهای اجرائی مناسب

8- نمونه برداری از پساب خروجی سیستم تصفیه فاضلاب برابر دستورالعمل های اعلام شده (در صورت وجود تصفیه خانه ) بمنظور بررسی کیفیت پالایش فاضلاب 

9- کنترل حشرات و جوندگان با اولویت بهسازی محیط . دفع بهداشتی زباله و در صورت نیاز . استفاده اصولی از روش های شیمایی و نیز جلوگیری از فعالیت شرکتهای سم پاشی غیر مجاز

10- نظارت و مداخله در تهیه و کاربرد مواد گندزدا و پاک کننده بیمارستان

11- اقدام لازم در زمینه تهیه البسه و ملزومات مورد نیاز در سمپاشی و ضد عفونی (روپوش – کلاه – دستکش – ماسک – چکمه و...) و تدارک سموم و مواد گندزدا و دیگر تجهیزات و وسایل مورد استفاده در سمپاشی و ضد عفونی با هماهنگی مسئولین بیمارستان

12- بررسی وضعیت فنی و بهداشتی سیتم تهویه مطبوع در بیمارستان (گرمایش . سرمایش ) و پیگیری در جهت رفع مشکلات احتمالی موجود

13- پیگیری و اقدام در زمینه مسائل بهداشتی و حفاظتی بخش پرتو های یونساز با کمک مسئول فیزیک بهداشت ذیربط

14- نظارت فنی و بهداشتی مستمر بر نحوه کار اشپزخانه:

( شرایط بهداشت محیطی اشپزخانه . وضعیت سردخانه . انبار نگهداری مواد غذایی . سرویسهای بهداشتی . بهداشت فردی پرسنل بخش . اطاق استراحت پرسنل بخش . شستشو و ضدعفونی ظروف . شستشو و ضد عفونی سبزیجات خام مورد استفاده . وضعیت بهداشتی مواد غذایی آماده طبق وسایل و ظروف مورد استفاده و. . . . )

15- نظارت و هماهنگی لازم در زنجیره تهیه . طبق و توزیع مواد غذایی با همکاری کاشناس تغذیه بمنظور اطمینان از سلامت توزیع و مصرف غذا

16- نظارت و کنترل دائم برامور مربوط به رختشویخانه ورعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی از نظر تفکیک البسه غفونی از غیر عفونی در هنگام شستشو و استفاده از دستگاه های شوینده اتوماتیک و مواد پاک کننده مناسب و نهایتآ ضد عفونی و اطو کشی البسه بخش عفونی و آلوده ( توضیحآ در کاربرد مواد ضد عفونی کننده بایستی دقت لازم در انتخاب نوع آن و میزان مجاز بعمل آید تا خرابی دستگاهها و البسه را سبب نشود . )

17-ارتباط مستمر با معاونت های بهداشت و درمان در هماهمگ کردن فعالیتهای اجرایی و دستور العملها و اقدامات نظارتی در بیمارستان

18- ثبت و ضبط اقدامات و مکاتبات اداری و تشکیل بایگانی درست و منظم به نحوی که روند فعالیتها و پیگیری امور بدین طریق کاملآ قابل دسترسی و مشهود باشد . ( مستند سازی ) 

تمامی حقوق برای بیمارستان امام خمینی دهدشت محفوظ می باشد.