دوشنبه ١٥ خرداد ١٤٠٢

مسئول واحدبهداشت محیط:مهندس سیدعلی بهزادی

مدرک تحصیلی:کارشناس مهندسی بهداشت ومحیط

 

تمامی حقوق برای بیمارستان امام خمینی دهدشت محفوظ می باشد.