جمعه ٠١ بهمن ١٤٠٠

مسئول واحدبهداشت محیط:مهندس سیدعلی بهزادی

مدرک تحصیلی:کارشناس مهندسی بهداشت ومحیط


تمامی حقوق برای بیمارستان امام خمینی دهدشت محفوظ می باشد.