دوشنبه ١٥ خرداد ١٤٠٢

مسئول رسیدگی به بیماران مجهول الهویه : سر کار خانم آسیه مداحی

مسئول واحد مددکار اجتماعی

دارای مدرک کارشناسی ارشد

تمامی حقوق برای بیمارستان امام خمینی دهدشت محفوظ می باشد.