دوشنبه ١٥ خرداد ١٤٠٢

مسئول دفتر پرستاری : خدیجه السادات رحمت زاده

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

دارای 14 نفر کارشناس پرستاری می باشد که در سه شیفت صبح عصر شب مشغول خدمت می باشند.

تمامی حقوق برای بیمارستان امام خمینی دهدشت محفوظ می باشد.