جمعه ٠١ بهمن ١٤٠٠

مسئول بخش :هما دهقان

مدرک تحصیلی :کارشناس پرستاری

این بخش دارای4تخت فعال ودارای 11پرسنل پرستار می باشد که در سه شیفت صبح وعصر و شب انجام وظیفه می نمایند.

ضریب کل کادرپرستاربه تخت 3می باشد.که کمبودنیروی بخش یک نفرمی باشد

 

تمامی حقوق برای بیمارستان امام خمینی دهدشت محفوظ می باشد.