دوشنبه ١٥ خرداد ١٤٠٢

مسئول بخش: فاطمه آفریدون

مدرک:کارشناس پرستاری

این بخش دارای 12تخت فعال ودارای 7پرسنل پرستار می باشد که در سه شیفت صبح وعصر و شب انجام وظیفه می نمایند.

 

 

تمامی حقوق برای بیمارستان امام خمینی دهدشت محفوظ می باشد.