جمعه ٠١ بهمن ١٤٠٠

مسئول بخش :سیدمنصورتقوی سوق

مدرک :لیسانس پرستاری

این بخش دارای  7تخت فعال ودارای 11پرسنل پرستار می باشد که در سه شیفت صبح وعصر و شب انجام وظیفه می نمایند.

ضریب کل کادرپرستاربه تخت2/5می باشد.

 

 

 

 

تمامی حقوق برای بیمارستان امام خمینی دهدشت محفوظ می باشد.