دوشنبه ١٥ خرداد ١٤٠٢

مسئول بخش :اسد بهره مند

مدرک :لیسانس پرستاری

این بخش دارای  7تخت فعال ودارای 11پرسنل پرستار می باشد که در سه شیفت صبح وعصر و شب انجام وظیفه می نمایند.

 

 

 

 

 

تمامی حقوق برای بیمارستان امام خمینی دهدشت محفوظ می باشد.