جمعه ٠١ بهمن ١٤٠٠

مسئول بخش جهانبخش عسکری:کاردان رادیولوژی

این بخش دارای سه نیرومی باشدکه درشیفت های صبح انجام وظیفه می کنند

تمامی حقوق برای بیمارستان امام خمینی دهدشت محفوظ می باشد.