دوشنبه ١٥ خرداد ١٤٠٢

مسئول بخش جمال الدین فاطمی

مدرک تحصیلی : کارشناس رادیولوژی

این بخش دارای سه نیرومی باشدکه درشیفت های صبح انجام وظیفه می کنند

تمامی حقوق برای بیمارستان امام خمینی دهدشت محفوظ می باشد.