دوشنبه ١٥ خرداد ١٤٠٢

 با عرض خوش آمد گویی خدمت پرسنل جدید الورود یکسری مطالب آموزشی جهت امتحان توجیهی بدو خدمت در سایت گذاشته شده  جهت دانلود  بر روی آنها کلیک کنید .

   دانلود : NEW_ACLS11_PTT.rar           حجم فایل 3494 KB
   دانلود : اصول_گزارش_نویسی.docx           حجم فایل 33 KB
   دانلود : shock.pdf           حجم فایل 886 KB
   دانلود : Electro_shock_._Akbarpoor.rar           حجم فایل 6014 KB
   دانلود : CPR_ALS_Akbarpoor.rar           حجم فایل 21135 KB
   دانلود : trali.pdf           حجم فایل 912 KB
   دانلود : ترایلی_اورژانس.pdf           حجم فایل 912 KB
   دانلود : کتابچه_دارویی.doc           حجم فایل 54 KB
   دانلود : Akbarpoor_ALS_Medication.rar           حجم فایل 6996 KB
   دانلود : Akbar_poor_Druge_Calculation.rar           حجم فایل 3463 KB
   دانلود : hemo_vigilance.rar           حجم فایل 12435 KB
تمامی حقوق برای بیمارستان امام خمینی دهدشت محفوظ می باشد.