دوشنبه ١٥ خرداد ١٤٠٢

ملاقات در تمام روزهاي هفته از ساعت3 الي 4 بعدازظهر مي باشد و جهت آرامش بيمار خود از آوردن اطفال به محيط بيمارستان و تردد بي مورد خودداري نمائيد.

قابل توجه ملاقات  کننده گان گرامی بخش های مراقبت ویژه نوزادان و آی سی یو-سی سی یو وجراحی مغزواعصاب ملاقات ممنوع می باشند.

تردد افراد مجاز در ساعات غیر ملاقات

 • داشتن پرونده بستری
 • اخذ برگه تردد موقت از اطلاعات

 

در مواقع لزوم جهت مراجعه به بخش می بایست با تلفن موجود در سالن انتظار با بخش مورد نظر تماس گرفته و در صورت نیاز حضور همراه توسط مسئول بخش به اطلاعات منعكس و در نهایت با اخذ برگه تردد موقت به بخش هدایت گردد)

شرح وظایف انتظامات بخشهای بستری

 • تكریم ارباب رجوع و اجتناب از هرگونه درگیری لفظی و فیزیكی
 • جوابگویی به مراجعین و راهنمایی و هدایت ایشان به مكانهای درخواستی
 • ممانعت از تردد بیش از یك نفر همراه به بخش جهت بستری ، ترخیص بیمار ، قبل و بعد از عمل جراحی با هماهنگی بخش
 • ممانعت از ورود مراجعین غیر مجاز به بخش های بستری (اعتبار كارت همراه تا ساعت 7 صبح می باشد)
 • كلیه همراهان (حتی بستگان پرسنل) می بایست دارای كارت همراه و یا مجوز حضور باشند
 • خروج بیماران بخشهای بستری با لباس فرم ، بدون مجوز بخش و یا بدون همراهی پرسنل درمانی با بیمار ممنوع می باشد
 • كارت همراه در بخش های زنان و اطفال برای خانم ها و در بخش مردان برای آقایان صادر می شود و تردد و حضور آقایان به بخش خانم ها و بالعكس ممنوع می باشد
 • ممانعت از ورود ساكها ، وسایل حجیم ، آتش زا و وسایل صوتی و تصویری ، دوربین فیلمبرداری به بخش های بستری
 • ممانعت از تجمع مراجعین و همكاران در موقعیت ورودی بخش ها و دیگر پستهای انتظامات
 • تعامل و همكاری با مسئولین بخش ها ، اطلاعات و پلیس بیمارستان به جهت برقراری نظم و انضباط
 • سركشی مكرر به كلیه بخش ها و رفع مشكلات مربوط به انتظامات
 • تخلیه بخش ها و چك كارت همراه بیماران رأس ساعات مقرر
 • حضور مستمر و فعال در ساعت ملاقات در بخش های بستری به جهت پیشگیری از سرقت ، تكدی گری ، دستفروشی و رسیدگی به درگیریهای احتمالی
 • كنترل درب اتاق های واحدهای اداری ، رختكن ها در شیفت شب و روزهای تعطیل به جهت اطمینان از بسته بودن آن
 • حضور در ساعات ملاقات در بخشهای CCU ، ICU جهت كنترل حجم ملاقات كنندگان
 • بازدید خودروها ، ساكها و وسایل حجیم و مشكوك

ممانعت از خروج برانكارد ، ویلچر و دیگر وسایل از دربهای بیمارستان (بجز وسایل دارای مجوز خروج

 

 

تمامی حقوق برای بیمارستان امام خمینی دهدشت محفوظ می باشد.