جمعه ٠١ بهمن ١٤٠٠

                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                            مسئول بخش:شجاعی                      

مدرک :لیسانس پرستاری

این بخش دارای     15   تخت فعال ودارای 11پرسنل پرستار و  1 بهیار می باشد که در سه شیفت صبح وعصر و شب انجام وظیفه می نمایند.

ضریب کل کادرپرستاربه تخت8/می باشد.

 

تمامی حقوق برای بیمارستان امام خمینی دهدشت محفوظ می باشد.