دوشنبه ١٥ خرداد ١٤٠٢

مسئول بخش : کبری فرخنده

مدرک :کارشناس پرستاری

این بخش دارای 7 تخت چشم و 8 تخت گوش حلق و بینی و دارای 9 پرسنل پرستار و دو بهیار می باشد

تمامی حقوق برای بیمارستان امام خمینی دهدشت محفوظ می باشد.