جمعه ٠١ بهمن ١٤٠٠

مسئول بخش:      تهمینه دانشی                       

مدرک :کارشناس مامایی

این بخش دارای 19تخت فعال ودارای 26پرسنل ماما و 2 کمک بهیار ویک سوپروایزر می باشد که در سه شیفت صبح وعصر و شب انجام وظیفه می نمایند.


 

تمامی حقوق برای بیمارستان امام خمینی دهدشت محفوظ می باشد.