جمعه ٠١ بهمن ١٤٠٠

 

 

 مسئول بخش:اشرف شمشیری                             

مدرک :لیسانس پرستاری

این بخش دارای 16تخت فعال ودارای  14پرسنل پرستار و1 بهیار و2مامامی باشد که در سه شیفت صبح وعصر و شب انجام وظیفه می نمایند.

ضریب کادرپرستاربه تخت8/می باشد

 

تمامی حقوق برای بیمارستان امام خمینی دهدشت محفوظ می باشد.