دوشنبه ١٥ خرداد ١٤٠٢

مسئول بخش: ثروت اخلاق پور                             

مدرک :لیسانس پرستاری

این بخش دارای   24تخت فعال ودارای  20پرسنل پرستار و 3بهیار  می باشد که در سه شیفت صبح ،عصر و شب انجام وظیفه می نمایند.

 

 

تمامی حقوق برای بیمارستان امام خمینی دهدشت محفوظ می باشد.