جمعه ٠١ بهمن ١٤٠٠

مسئول بخش: ثروت اخلاق پور                             

مدرک :لیسانس پرستاری

این بخش دارای   25 تخت فعال ودارای  17 پرسنل پرستار و 1 بهیار  می باشد که در سه شیفت صبح وعصر و شب انجام وظیفه می نمایند.

ضریب کل کادرپرستاری به تخت8/می باشد

 

تمامی حقوق برای بیمارستان امام خمینی دهدشت محفوظ می باشد.