دوشنبه ١٥ خرداد ١٤٠٢

مسئول بخش:آسیه سادات مهدوی                      

مدرک :لیسانس پرستاری

این بخش دارای 15  تخت فعال ودارای 11  پرسنل پرستار و 1کمک پرستار می باشد که در سه شیفت صبح وعصر و شب انجام وظیفه می نمایند.

 

 

تمامی حقوق برای بیمارستان امام خمینی دهدشت محفوظ می باشد.