دوشنبه ١٥ خرداد ١٤٠٢

  مسئول فنی:دکترصفئرا حجازی

مدرک:متخصص پاتولوژی

مسئول بخش:موسوی نیا                          

مدرک :لیسانس علوم آزمایشگاه

این بخش دارای 23پرسنل آزمایشگاه واپرستار می باشد که در سه شیفت صبح وعصر و شب انجام وظیفه می نمایند

 

تمامی حقوق برای بیمارستان امام خمینی دهدشت محفوظ می باشد.