دوشنبه ١٥ خرداد ١٤٠٢

 

 

مسئول بخش:  محمدعلی یزدان بخش                     

مدرک :کارشناس اتاق عمل

این بخش دارای 5تخت فعال ودارای 27تکنسین اتاق عمل و21   نیروی بیهوشی و1کمک بهیار

می باشد که در سه شیفت صبح وعصر و شب انجام وظیفه می نمایند.

 

تمامی حقوق برای بیمارستان امام خمینی دهدشت محفوظ می باشد.