دوشنبه ١٥ خرداد ١٤٠٢

 

 

مسئول بخش: جمال الدین فاطمی                         

مدرک :کارشناس رادیولوژی

این بخش دارای  11   پرسنل رادیولوژی که در سه شیفت صبح وعصر و شب انجام وظیفه می نمایند

 

تمامی حقوق برای بیمارستان امام خمینی دهدشت محفوظ می باشد.