دوشنبه ١٥ خرداد ١٤٠٢

 

 

مسئول بخش: سینوش شرافت

مدرک:کارشناس پرستاری

در این بخش 45 تخت فعال60 پرستار مرد و زن و 2تا بهیار و یک نفر کمک بهیار به صورت شبانه روزمشغول به کار هستند.

 

تمامی حقوق برای بیمارستان امام خمینی دهدشت محفوظ می باشد.