دوشنبه ١٥ خرداد ١٤٠٢

مسئول بخش:مریم کریمی زاده                    

مدرک :لیسانس پرستاری

این بخش دارای 31 تخت فعال ودارای 26پرسنل پرستار می باشد که در سه شیفت صبح وعصر و شب انجام وظیفه می نمایند

 

 

 

 

تمامی حقوق برای بیمارستان امام خمینی دهدشت محفوظ می باشد.