جمعه ٠١ بهمن ١٤٠٠

 

مسئول بخش:رحمان رجبی بهشت آبادی                          

مدرک :کارشناسی ارشد پرستاری-مراقبت های ویژه

این بخش دارای 6تخت فعال ودارای   18پرسنل پرستار می باشد که در سه شیفت صبح وعصر و شب انجام وظیفه می نمایند.

ضریب کل کادرپرستاربه تخت 3می باشد3*6=18

 

تمامی حقوق برای بیمارستان امام خمینی دهدشت محفوظ می باشد.