دوشنبه ١٥ خرداد ١٤٠٢

مسئول واحد:سید محمدعلی نجاتی

مدرک: کارشناس هوشبری

تلفن تماس:07432265907

تمامی حقوق برای بیمارستان امام خمینی دهدشت محفوظ می باشد.