دوشنبه ١٥ خرداد ١٤٠٢

شرح و وظایف امور دارویی بیمارستان

1.           خرید، نگهداری و توزیع دارو، ملزومات مصرفی و تجهیزات مصرفی بین بخش­های مختلف بیمارستان

2.           قفسه بندی و برچسب زنی کلیه قفسه ­های دارویی در بیمارستان به منظور بازیابی راحت­تر.

3.           بازرسی و کنترل کیفی کلیه امور مرتبط با دارو، ملزومات و تجهیزات مصرفی در بخش­های مختلف بیمارستان برای حصول اطمینان از رعایت ترکیبات ولوازم پزشکی، دسترسی راحت، نگهداری صحیح، تاریخ انقضاء و ... .

4.           نگهداری و ذخیره به روز و کافی دارو، ملزومات و تجهیزات مصرفی به ویژه داروهای اورژانسی و ... .

5.           توزیع اقلام دارو و ملزومات  بخصوص داروهای مخدر و حفظ مستندات مربوطه.

6.           جمع آوری و نگهداری و کنترل اطلاعات مربوط به داروهابه صورت فیزیکی و رایانه ای، تجهیزات و ملزومات مصرفی در ابعاد مختلف علمی، کیفی، کمّی، و اقتصادی و ارائه این اطلاعات به کادر پزشکی و پرستاری.

7.           مشارکت در تدوین و رعایت فهرست دارویی و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی بیمارستان در امر تأمین و توزیع.

8.           برنامه ­ریزی، سازماندهی و هدایت سیاست­ها و دستورالعمل­های مرتبط با بخش خدمات دارویی مطابق با سیاست­های کلی وضع شده حوزه­های نظارتی همچون معاونت­های مرتبط دانشگاه و مدیریت بیمارستان.

9.           رسیدگی به مشکلات مربوط به تجویز و استفاده از دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی در بیمارستان و ارائه آموزش های لازم .

10.       ارائه مشاوره­های کارشناسی به کادر پزشکی و پرستاری در زمینه ترکیبات دارویی و تجهیزات مصرفی.

11.       همکاری با کادر پزشکی در زمینه پایش و ارزیابی اثربخشی دارو در درمان و کارایی تجهیزات مصرفی.

12.       ارائه پیشنهادات و برنامه­های تخصصی در زمینه­های اقتصادی خرید، نگهداری و توزیع دارو، ملزومات و تجهیزات مصرفی در همراهی با مدیریت بیمارستان و حوزه نظارتی .

حصول اطمینان از رعایت اصول علمی در حفظ کیفیت دارو، ملزومات و تجهیزات

تمامی حقوق برای بیمارستان امام خمینی دهدشت محفوظ می باشد.