دوشنبه ١٥ خرداد ١٤٠٢

  برنامه استراتژیک

تمامی حقوق برای بیمارستان امام خمینی دهدشت محفوظ می باشد.