© همۀ حقوق این وب سایت متعلق به بيمارستان شهيد رجايي گچساران است.
مدیر بیمارستان

مدیریت بیمارستان شهید رجایی گچساران به عهده روح الله کهزادی آزاد کارشناس پرستاری میباشد.

شرح وظایف مدیر بیمارستان

داخلی اتاق مدیر :207

امتیازدهی
عنوان

آدرس : استان كهگيلويه وبويراحمد - خيابان بلاديان - ميدان پرستار -بيمارستان شهيد رجايي

تلفن : 2224711-2224811 -0742

تلفكس : 2222324 - 0742

آدرس صفحه الكترونيكي : http://rajaeeg.yums.ac.ir

نقشه هوایی بیمارستان شهید رجایی