© همۀ حقوق این وب سایت متعلق به بيمارستان شهيد رجايي گچساران است.
نقلیه

صفحه در دست طراحي مي باشد

عنوان

آدرس : استان كهگيلويه وبويراحمد - خيابان بلاديان - ميدان پرستار -بيمارستان شهيد رجايي

تلفن : 2224711-2224811 -0742

تلفكس : 2222324 - 0742

آدرس صفحه الكترونيكي : http://rajaeeg.yums.ac.ir

نقشه هوایی بیمارستان شهید رجایی