پنج شنبه ٠٥ ارديبهشت ١٣٩٨

مسئولیت امورمالی و حسابداری و درامدی بیمارستان شهید رجایی گچساران بر عهده سید اسماعیل موسوی آبدگاه می باشد

امتیازدهی
تمامی حقوق برای بیمارستان شهید رجایی گچساران محفوظ می باشد.