پنج شنبه ٠٥ ارديبهشت ١٣٩٨

مسئولیت  امور اداری و دفتری بیمارستان ضهید رجایی گچساران بر عهده مهدی غضنفری کارشناس آزمایشگاه میباشد

امتیازدهی
تمامی حقوق برای بیمارستان شهید رجایی گچساران محفوظ می باشد.